Stratejik Plan

2015–2019 STRATEJİK PLANI

2015-2019 Stratejik Planı, öncelikle Bakanlığımızın kurumsal ve yönetsel kapasitesinin geliştirilmesi olmak üzere, enerji ve doğal kaynaklar ...

Devamı

MİSYON

Enerji kaynaklarını ve doğal kaynakları verimli ve çevreye duyarlı şekilde değerlendirerek ülke refahına en yüksek katkıyı sağlamak

VİZYON

Enerjide ve doğal kaynaklarda güvenli bir gelecek

TEMEL DEĞER VE İLKELERİMİZ

Şeffaflık, Güvenilirlik, Çevreye Duyarlılık ve Yaşama Saygı, Katılımcılık, Yenilikçilik ve Öncülük, Verimlilik, Tutarlılık ve Öngörülebilirlik ...

Devamı

TEMA 1
Enerji Arz Güvenliği
Arz güvenliğinin ana bileşenleri üretim ve ithalat, iletim, depolama ve dağıtım altyapısının sağlanması ...
TEMA 2
Enerji Verimliliği ve Enerji Tasarrufu
Başlıbaşına bir arz kaynağı olarak görülmekte olan verimlilik ve tasarruf, ...
TEMA 3
İyi Yönetişim ve Paydaş Etkileşimi
İyi yönetişim, Bakanlığımız ve Bağlı, İlgili, İlişkili Kuruluşlarını içine alan kurumsal ...
TEMA 4
Bölgesel ve Uluslararası Etkinlik
Ülkemizin jeopolitik konumu itibarıyla önemli üretim ve tüketim merkezlerinin ...
TEMA 5
Teknoloji, Ar-Ge ve İnovasyon
Enerji ve doğal kaynaklarda ülkenin kendi kendine yeterliliğinin önemli ...
TEMA 6
Yatırım Ortamının İyileştirilmesi
Hem enerji, hem de doğal kaynaklar sektörü özel sektörün yatırımları ile büyüyen ...
TEMA 7
Hammadde Tedarik Güvenliği
Enerji dışı hammaddelerin güvenli bir şekilde tedarik edilmesi, bu ...
TEMA 8
Verimli ve Etkin Hammadde Kullanımı
Enerji dışı hammadde kaynaklarımız sınırlı olup bu kaynakların ...