T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
   Ana Sayfa    Bakan Sunuşu    Bakan Yardımcısı Sunuşu    Bir Bakışta Stratejik Plan    Geleceğe Bakış    Amaç ve Hedefler    Çevrimiçi Oku    PDF İndir

   Amaç (A1) - Sürdürülebilir Enerji Arz Güvenliğini Sağlamak.


Hedef (H1.1) Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik kurulu gücünün toplam kurulu güce oranının %59’dan %65 seviyesine yükseltilmesi sağlanacaktır.
Performans Göstergeleri Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2019 2020 2021 2022 2023
PG 1.1.1 Güneş enerjisine dayalı elektrik kurulu gücü (MW) (kümülatif) 5.063 5.750 7.000 7.750 8.500 10.000
PG 1.1.2 Rüzgar enerjisine dayalı elektrik kurulu gücü (MW) (kümülatif) 7.005 7.633 8.883 9.633 10.633 11.883
PG 1.1.3 Hidroelektrik enerjiye dayalı elektrik kurulu gücü (MW) (kümülatif) 28.291 29.748 31.148 31.688 31.688 32.037
PG 1.1.4 Jeotermal enerji ve biyokütle (biyogaz dahil) enerjisine dayalı elektrik kurulu gücü (MW) (kümülatif) 2.094 2.678 2.717 2.772 2.828 2.884
PG 1.1.5 Yerli kömüre dayalı elektrik kurulu gücü (MW) (kümülatif) 10.204 10.664 10.664 10.664 11.464 14.664

Hedef (H1.2) Nükleer enerji, arz kaynaklarımız arasına dahil edilecek ve enerji arzındaki payının artırılmasına yönelik çalışmalar sürdürülecektir.
Performans Göstergeleri Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2019 2020 2021 2022 2023
PG 1.2.1 Akkuyu NGS’nin birinci ünitesinde deneme üretiminin 2023 yılında başlaması için ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından alınacak izin, onay ve lisans süreçlerinin tamamlanması (tamamlanma oranı) %15 %30 %45 %60 %75 %100
PG 1.2.2 Akkuyu NGS’nin diğer ünitelerinin inşaatına başlanabilmesi için ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından alınacak izin, onay ve lisans süreçlerinin tamamlanması (tamamlanma oranı) %0 %33 %66 %100 %100 %100
PG 1.2.3 Akkuyu NGS Projesi’ne ilaveten en az bir NGS Projesi için daha IGA imzalanması (tamamlanma oranı) %0 %20 %50 %100 %100 %100
PG 1.2.4 Akkuyu NGS Projesi’ne ilaveten en az bir NGS için daha Yer Lisansı alınması (tamamlanma oranı) %0 %20 %40 %60 %80 %100

Hedef (H1.3) Doğal gaz ve elektrik altyapısının güçlendirilmesi sağlanacaktır
Performans Göstergeleri Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2019 2020 2021 2022 2023
PG 1.3.1 Elektrik iletim hatları ve trafo merkezlerindeki arıza endekslerinin bir önceki yıla göre %10 oranında azaltılması (azalan değer) 1,7 1,53 1,37 1,23 1,07 1
PG 1.3.2 Toplam doğal gaz yeraltı depolama kapasitesi (milyar Sm3) (kümülatif) 3,44 3,44 3,69 4,54 6,04 10
PG 1.3.3 Doğal gaz iletim sisteminin günlük giriş kapasitesi (milyon m3/gün) (kümülatif) 308 313 343 413 438 463
PG 1.3.4 Doğal gaz iletim sisteminin 2020 yılında (n-1), 2023 yılında (n-2) kriterlerine göre tesis edilmesi (tamamlanma oranı) %45  %47,5 %50 %50 %50 %100
PG 1.3.5 Doğal gaz arzı sağlanacak yerleşim yeri sayısı (kümülatif) 510 540 550 560 570 585

Hedef (H1.4)  Petrol ve doğal gaz arama ve üretim faaliyetlerinin başta denizlerde olmak üzere hızlandırılarak sürdürülmesi sağlanacaktır.
Performans Göstergeleri Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2019 2020 2021 2022 2023
PG 1.4.1 Akdeniz ve Karadeniz’de kamu tarafından yapılacak deniz sondajı sayısı (toplam offshore) (kümülatif) 2 6 11 17 24 28
PG 1.4.2 Akdeniz ve Karadeniz’de kamu tarafından yapılacak 3B (üç boyutlu) sismik arama (km2) (kümülatif) 10.237 24.880 45.587 56.687 66.987 77.987
PG 1.4.3 Geleneksel olmayan (ankonvansiyonel) yöntemlerle kamu tarafından açılacak arama kuyusu sayısı (kümülatif) 1 3 8 13 18 23
PG 1.4.4 Kamu tarafından gerçekleştirilen petrol üretim miktarı (varil/gün) (yıllık ortalama değer) 36.923  40.000 46.000 54.000 62.000 70.000
PG 1.4.5 Kamu tarafından gerçekleştirilen doğal gaz üretim miktarı (milyar Sm3) (kümülatif) 0,324 0,689 1,164 1,714 3,099 4,929

Hedef (H1.5)  Elektrik sektöründe teknolojik dönüşüm uygulamaları yapılacaktır.
Performans Göstergeleri Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2019 2020 2021 2022 2023
PG 1.5.1 Lisanssız elektrik üretimine ilişkin mevzuatın uygulama ve gelişmelere bağlı olarak güncellenmesi (tamamlanma oranı) %0 %50 %100 %100 %100 %100
PG 1.5.2 Elektrik depolama sistemine ilişkin mevzuatın oluşturularak uygulama ve gelişmelere göre güncellenmesi (tamamlanma oranı) %40 %70 %80 %90 %100 %100
PG 1.5.3 Elektrik depolama konusunda yapılan Ar-Ge çalışmalarının tamamlanması (tamamlanma oranı) %0 %0 %50 %75 %100 %100
PG 1.5.4 Akıllı Şebekeler Yol Haritası’nda yer alan aksiyonların uygulamaya geçirilmesi (tamamlanma oranı) %5 %50 %50 %50 %50 %100
PG 1.5.5 Elektrik arzında teknik kalite göstergelerinin teknolojik gelişmeler ile iyileştirilerek, elektrik dağıtım sisteminde ortalama kesinti sıklığı ve sürelerinde yıllık %3 oranında iyileştirme sağlanması (performans oranı) %0 %100 %100 %100 %100 %100