T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
   Ana Sayfa    Bakan Sunuşu    Bakan Yardımcısı Sunuşu    Bir Bakışta Stratejik Plan    Geleceğe Bakış    Amaç ve Hedefler    Çevrimiçi Oku    PDF İndir

   Amaç (A2) - Enerji Verimliliğini Önceliklendirmek ve Artırmak.


Hedef (H2.1) Enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar sürdürülecektir.
Performans Göstergeleri Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2019 2020 2021 2022 2023
PG 2.1.1 Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı’nda (UEVEP) yer alan Bakanlığımız sorumluluğundaki 26 eylemin tamamlanması (tamamlanma oranı) %8 %20 %40 %65 %90 %100
PG 2.1.2 Yeni yapılacak genel aydınlatma tesislerinde yerli üretim politikası kapsamında kullanılacak olan LED armatür sayısı (adet) (kümülatif) 0 0 20.000 80.000 175.000 800.000
PG 2.1.3 Yapılacak olan rehabilitasyonlarla kamu elektrik üretim tesislerindeki verimlilikte yıllık %1 oranında artış sağlanması (performans oranı) %0 %100  %100  %100  %100  %100 
PG 2.1.4 Bölgesel Isıtma-Soğutma potansiyeli haritasının hazırlanması (tamamlanma oranı) %0 %50 %100  %100  %100  %100 

Hedef (H2.2)  Elektrik ve doğal gazda talep tarafı katılımı uygulamasına yönelik piyasa altyapısı oluşturulacaktır.
Performans Göstergeleri Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2019 2020 2021 2022 2023
PG 2.2.1 Talep tarafı katılımına yönelik elektrik mevzuat altyapısının oluşturulması (tamamlanma oranı) %30 %75 %100 %100 %100 %100
PG 2.2.2 Talep tarafı katılımına yönelik doğal gaz mevzuat altyapısının oluşturulması (tamamlanma oranı) %0 %0 %100 %100 %100 %100
PG 2.2.3 Elektrikte talep tarafı katılımına yönelik pilot uygulamaya geçilmesi (tamamlanma oranı) %0 %0  %100  %100  %100  %100 
PG 2.2.4 Doğal gazda talep tarafı katılımına yönelik pilot uygulamaya geçilmesi (tamamlanma oranı) %0 %0 %0  %100  %100  %100 

Hedef (H2.3)  Enerji verimliliğine yönelik kamuoyu farkındalığını artıracak çalışmalar yapılacaktır.
Performans Göstergeleri Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2019 2020 2021 2022 2023
PG 2.3.1 Enerji verimliliği bilinç endeksinin oluşturularak yayımlanması (tamamlanma oranı) %0 %50 %100 %100 %100 %100
PG 2.3.2 Enerji verimliliği bilinç endeksinin izlenerek ikinci endeksin yayımlanması (tamamlanma oranı) %0 %0 %0 %100 %100 %100
PG 2.3.3 Binalarda ısı pompasının kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik; eşik performans değerlerinin belirlenmesi, bölgesel uygulama kılavuzlarının hazırlanması ve en az bir kamu binasında uygulama yapılması (tamamlanma oranı) %0 %30  %40  %60  %80  %100 

Hedef (H2.4)   Elektrikli araçlara yönelik enerji sistemi planlanması yapılacaktır.
Performans Göstergeleri Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2019 2020 2021 2022 2023
PG 2.4.1 Elektrikli araçların elektrik sistemine etkisi ve sistem altyapısının planlanmasına yönelik rapor hazırlanması (tamamlanma oranı) %0 %25 %100 %100 %100 %100