T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
   Ana Sayfa    Bakan Sunuşu    Bakan Yardımcısı Sunuşu    Bir Bakışta Stratejik Plan    Geleceğe Bakış    Amaç ve Hedefler    Çevrimiçi Oku    PDF İndir

   Amaç (A4) - Enerji ve Tabii Kaynaklarda Bölgesel ve Küresel Etkinliği Artırmak.


Hedef (H4.1) Ülkemizin enerji ticaret merkezi olmasına yönelik çalışmalara devam edilecektir.
Performans Göstergeleri Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2019 2020 2021 2022 2023
PG 4.1.1 Elektrikte birleşik piyasaların kurulmasına yönelik en az bir ülke ile işbirliği yapılması (tamamlanma oranı) %0 %0 %0 %50 %50 %100
PG 4.1.2 TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı Projesinden Ülkemize doğal gaz akışının başlaması (tamamlanma oranı) %0 %0  %100  %100  %100  %100 
PG 4.1.3 TANAP Doğal Gaz Boru Hattı Projesinin Avrupa’ya doğal gaz akışı için hazır hale getirilmesi (tamamlanma oranı) %95 %100  %100  %100  %100  %100 
PG 4.1.4 Türkiye ile Güney Doğu Avrupa ülkeleri arasında doğal gaz enterkonneksiyon imkânlarının artırılarak doğal gaz ticaretinin gerçekleştirilmesi (tamamlanma oranı) %10 %50  %100  %100  %100  %100 

Hedef (H4.2) Öncelikli alanlarda, hedef ülkelerle iş birliğini ve yatırım fırsatlarını geliştirmeye yönelik stratejiler hayata geçirilecektir.
Performans Göstergeleri Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2019 2020 2021 2022 2023
PG 4.2.1 Bağlı ve İlgili Kuruluşlarımızın yurt dışında iş yapmasına yönelik ikili iş birliği yapılacak ülke sayısı (kümülatif) 1 2 3 4 5 6
PG 4.2.2 Yurt dışında hammadde aramalarına yönelik oluşturulan proje sayısı (kümülatif) 2 10  13  16