T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
   Ana Sayfa    Bakan Sunuşu    Bakan Yardımcısı Sunuşu    Bir Bakışta Stratejik Plan    Geleceğe Bakış    Amaç ve Hedefler    Çevrimiçi Oku    PDF İndir

   Amaç (A5) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Alanında Teknoloji Geliştirme ve Yerlileştirme.


Hedef (H5.1) Enerji ve tabii kaynaklar alanında kullanılan ekipmanda yerli üretim oranını artırmaya yönelik çalışmalar devam ettirilecektir.
Performans Göstergeleri Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2019 2020 2021 2022 2023
PG 5.1.1 Enerji ve madencilik alanında kullanılan yerli ekipman envanterinin çıkarılması ve diğer yerlileştirmeye uygun ekipmanların belirlenmesi (tamamlanma oranı) %15 %45 %75 %100 %100 %100
PG 5.1.2 Ülkemizdeki NGS projelerinde yerli tedarik oranının artırılması için Türk firmalarına yönelik olarak nükleer kod ve standartlar konusunda yapılacak bilgilendirme toplantısı sayısı (kümülatif) 0 10  15  20  25 

Hedef (H5.2) Enerji ve tabii kaynaklar alanında stratejik önem arz eden Ar-Ge projelerinin artırılması sağlanacaktır.
Performans Göstergeleri Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2019 2020 2021 2022 2023
PG 5.2.1 Enerji ve Madencilik alanında kritik teknoloji envanteri ve önceliklerinin hazırlanması (tamamlanma oranı) %15 %25 %50 %100 %100 %100
PG 5.2.2 Kömür kaynaklı elektrik üretim değer zincirinde kullanılacak yerli kömür kalitesini artırmaya yönelik ticarileşme potansiyeli olan Ar-Ge proje sayısı (kümülatif) 2 9 10 
PG 5.2.3 Bor madenine ilişkin ticarileşme potansiyeli olan ve tamamlanan Ar-Ge proje sayısı (kümülatif) 1 11  18  25  34 
PG 5.2.4 Kırsal alanda konuta yönelik kompakt tip biyogaz tesisleri prototipinin geliştirilerek uygulanması ve yaygınlaştırılmasına yönelik analiz yapılması (tamamlanma oranı) %5 %40  %60  %80  %100  %100 

Hedef (H5.3) Kümelenme projelerinin hayata geçirilmesi sağlanacaktır.
Performans Göstergeleri Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2019 2020 2021 2022 2023
PG 5.3.1 Bor Araştırma Merkezi (BAM) kurulması (tamamlanma oranı) %5 %10 %20 %40 %70 %100
PG 5.3.2 Enerji üretim, iletim ve dağıtım ekipmanlarında malzeme ve üretim teknikleri Ar-Ge Merkezi kurulması (tamamlanma oranı) %0 %30  %60  %100  %100  %100 
PG 5.3.3 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca desteklenen Nükleer Sanayi Kümesi (NÜKSAK) çalışmalarının tamamlanması (tamamlanma oranı) %15 %30  %45  %60  %75  %100 

Hedef (H5.4) Ülkemizin enerji altyapılarında Milli Sistemlerin kullanılması sağlanacaktır.
Performans Göstergeleri Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2019 2020 2021 2022 2023
PG 5.4.1 Elektrik iletim sisteminde Milli SCADA Sistemi’nin devreye alınması (tamamlanma oranı) %0 %5 %10 %30 %40 %100
PG 5.4.2 Boru hattına yönelik Milli SCADA Sisteminin devreye alınması (tamamlanma oranı) %1 %35  %80  %100  %100  %100 

Hedef (H5.5) Madencilik alanında dijital dönüşüme yönelik altyapı oluşturulacaktır.
Performans Göstergeleri Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2019 2020 2021 2022 2023
PG 5.5.1 Madencilikle ilgili kamu kurumlarındaki madencilik sektörüne ilişkin bilgi ve verilerin elektronik ortama aktarılması (tamamlanma oranı) %50 %60 %70 %80 %90 %100
PG 5.5.2 Madencilik faaliyetlerinin daha etkin ve güvenli şekilde yapılması için sanal gerçeklik uygulamasının madencilik ile ilgili eğitimlerde kullanılmasına başlanması (tamamlanma oranı) %30 %45  %60  %80  %90  %100 
PG 5.5.3 Sektör ile yazışmaların yapılacağı kurumsal elektronik tebligat sisteminin kurulması (tamamlanma oranı) %0 %50  %100  %100  %100  %100