T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
   Ana Sayfa    Bakan Sunuşu    Bakan Yardımcısı Sunuşu    Bir Bakışta Stratejik Plan    Geleceğe Bakış    Amaç ve Hedefler    Çevrimiçi Oku    PDF İndir

   Amaç (A6) - Piyasalarda Öngörülebilirliği Artırmak.


Hedef (H6.1) Enerji piyasalarının etkinliğinin ve kapsamının artırılması sağlanacaktır.
Performans Göstergeleri Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2019 2020 2021 2022 2023
PG 6.1.1 Fiziksel teslimatlı vadeli elektrik piyasasının hayata geçirilmesi (tamamlanma oranı) %0 %25 %50 %100 %100 %100
PG 6.1.2 Fiziksel teslimatlı vadeli doğal gaz piyasasının hayata geçirilmesi (tamamlanma oranı) %10 %20 %50 %100 %100 %100
PG 6.1.3 Fiziksel teslimatlı vadeli piyasaların geliştirilmesinin tamamlanması ve fiyat keşfinin sağlanması (tamamlanma oranı) %0 %0 %0 %50 %50 %100
PG 6.1.4 Enerji piyasalarının tümünde piyasa tabanlı ve rekabetçi fiyatlandırmaya geçişin tamamlanması (tamamlanma oranı) %60 %70 %80 %90 %95 %100

Hedef (H6.2) Enerji ve madencilik yatırımlarında bürokrasi azaltılarak süreçler kısaltılacaktır.
Performans Göstergeleri Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2019 2020 2021 2022 2023
PG 6.2.1 Belli yatırım büyüklüğünün üzerindeki madencilik projelerinin kamu kurumları nezdindeki her türlü izin ve ruhsat işlerinin MAPEG bünyesinde oluşturulan müstakil birimler eliyle yürütüldüğü proje sayısı (kümülatif) 0 10 17 20 23 26
PG 6.2.2 Madencilik yatırımlarında karşılaşılan sorunların çözülmesi amacıyla kurulan ve ilgili Bakanlıkların temsilcilerinin yer aldığı “Maden Koordinasyon Kurulu (MKK)”nun hukuki altyapısının oluşturulması (tamamlanma oranı) %20 %50  %100  %100  %100  %100 
PG 6.2.3 Enerji ve madencilik sektörlerine ilişkin yabancı yatırımcılara yönelik hazırlanan her yıl güncellenecek yatırım rehberi dokümanı sayısı (kümülatif) 3 12  15  18 
PG 6.2.4 Petrol ruhsatlarına ilişkin işlemlerin elektronik ortamda yürütülmesi amacıyla e-Petrol modülünün geliştirilerek e-Maden sistemine entegre edilmesi (tamamlanma oranı) %0 %80  %100  %100  %100  %100 

Hedef (H6.3) Orta ve uzun vadeli talep projeksiyonları ile arz planlamaları yapılacaktır.
Performans Göstergeleri Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2019 2020 2021 2022 2023
PG 6.3.1 Birincil enerji talep projeksiyonu ile arz planlamalarının hazırlanarak yıllık periyotlarla güncellenmesi (tamamlanma oranı) %0 %30 %70 %100 %100 %100
PG 6.3.2 Ülkemiz madenlerine ilişkin talep projeksiyonları ile arz planlamalarının hazırlanması (tamamlanma oranı) %20 %40  %55  %70  %85  %100 

Hedef (H6.4) Elektrik ve doğal gaz ile ilgili tüketicilere yönelik işlemlerde iyileştirme ve kolaylaştırmalar yapılacaktır.
Performans Göstergeleri Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2019 2020 2021 2022 2023
PG 6.4.1 Elektrik tüketicilerine yönelik işlemlerin elektronik ortamda yapılmasının sağlanması (tamamlanma oranı) %30 %70 %85 %100 %100 %100
PG 6.4.2 Doğal gaz tüketicilerine yönelik işlemlerin elektronik ortamda yapılmasının sağlanması (tamamlanma oranı) %20 %75  %80  %85  %90  %100 

Hedef (H6.5) Piyasalarda şeffaflık ve finansal öngörülebilirliğin geliştirilmesi sağlanacaktır.
Performans Göstergeleri Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2019 2020 2021 2022 2023
PG 6.5.1 Doğal gaz piyasasında piyasa tabanlı son kaynak tedarik fiyatlandırmasına yönelik düzenlemenin yapılması (tamamlanma oranı) %0 %50 %100 %100 %100 %100
PG 6.5.2 Doğal gazın doğal gaz ile rekabet edeceği bir doğal gaz piyasasının oluşturulması (tamamlanma oranı) %10 %20  %50  %100  %100  %100 
PG 6.5.3 Toptan enerji piyasalarında şeffaflık platformu geliştirilmesi sürecinin tamamlanması (tamamlanma oranı) %75 %100  %100  %100  %100  %100