T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
   Ana Sayfa    Bakan Sunuşu    Bakan Yardımcısı Sunuşu    Bir Bakışta Stratejik Plan    Geleceğe Bakış    Amaç ve Hedefler    Çevrimiçi Oku    PDF İndir

   Amaç (A7) - Sürdürülebilir Madencilik ile Üretim Kapasitesini Artırmak.


Hedef (H7.1) Ülkemiz maden potansiyeli ortaya çıkarılacak ve bilinen rezervlerin değerlendirilmesi sağlanacaktır.
Performans Göstergeleri Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2019 2020 2021 2022 2023
PG 7.1.1 Arama faaliyeti kapsamında kamu tarafından yapılan detay etüt miktarı (km2) (kümülatif) 35.627 55.627 86.627 118.627 150.627 182.627
PG 7.1.2 Arama faaliyeti kapsamında kamu tarafından yapılan sondaj miktarı (metre) (kümülatif) 1.542.349 2.042.349 2.542.349 3.042.349 4.042.349 5.042.349
PG 7.1.3 TÜVEK’e teslim edilen karotların arşivlenmesi ve madencilik sektörünün hizmetine sunulması (tamamlanma oranı) %10 %25 %45 %65 %85 %100
PG 7.1.4 UMREK tarafından yetkilendirilecek yetkin kişi sayısı (kümülatif) 0 20 25 30 35 40
PG 7.1.5 İhalesi yapılacak maden saha sayısı (kümülatif) 1.255 3.000 5.000 7.000 9.000 12.000

Hedef (H7.2) Sanayi hammaddeleri ile kritik ve stratejik madenlerimizin ekonomiye kazandırılması sağlanacaktır.
Performans Göstergeleri Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2019 2020 2021 2022 2023
PG 7.2.1 “Ulusal Hammadde Strateji Belgesi”nin hazırlanması (tamamlanma oranı) %0 %60  %100  %100  %100  %100 
PG 7.2.2 Kamu tarafından yapılan yerli kömür üretim miktarı (milyon ton) (kümülatif) 62 125  195  260  340  435 
PG 7.2.3 Ülkemiz uranyum ve toryum bilinen rezervlerinin artırılmasına yönelik proje sayısı (kümülatif) 4 10  13  15  17 
PG 7.2.4 Maden zenginleştirme tesislerinin atık/artıklarındaki kıymetli minerallerin tespit edilmesine yönelik projenin tamamlanması (kömür dahildir) (tamamlanma oranı) %50 %70  %90  %100  %100  %100 

Hedef (H7.3) Madenlerin yurt içinde işlenerek uç ürünlere dönüştürülmesini sağlayacak projeler hayata geçirilecektir.
Performans Göstergeleri Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2019 2020 2021 2022 2023
PG 7.3.1 Enerji hammaddeleri, demir-çelik, bakır, kurşun, çinko, altın, paslanmaz çelik ve alüminyum vb. ürün gruplarındaki dış ticaret açığının azaltılması amacıyla katma değeri yüksek ara/uç ürün üretilmesini sağlamak için ihale edilen saha sayısı (kümülatif) 1 2 3 4 5 6
PG 7.3.2 Katma değeri yüksek ürün üretiminin teşvikine yönelik mevzuat düzenlemelerinin tamamlanması (tamamlanma oranı) %50 %70  %80  %90  %100  %100 
PG 7.3.3 Madencilik sektörünün GSYH içerisindeki payı (%) (kümülatif) %0,99 %1,02 %1,05 %1,08 %1,15 %1,30

Hedef (H7.4) Yeni Bor ürünlerinin üretilmesi ve Bor satış miktarının artırılması sağlanacaktır.
Performans Göstergeleri Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2019 2020 2021 2022 2023
PG 7.4.1 Yüksek teknolojili Bor ürünleri Ar-Ge pilot tesisi sayısı (kümülatif) 0 0 1 2 3 4
PG 7.4.2 Ticarileşme potansiyeli olan yüksek teknolojili Bor ürünleri üretim tesisi sayısı (kümülatif) 0 0 0 1 1 3
PG 7.4.3 Toplam Bor ürünleri satış miktarı (bin ton) (kümülatif) 2.447 4.647 6.872 9.122 11.397 13.697

Hedef (H7.5) Madenciliğin uluslararası standartlarda etkin, verimli ve güvenli bir şekilde sürdürülmesi sağlanacaktır.
Performans Göstergeleri Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2019 2020 2021 2022 2023
PG 7.5.1 Denetim altyapısının personel ve teknik yönden güçlendirilerek yapılacak maden ruhsatları denetim sayısı (adet) (kümülatif) 8.088 17.000 27.000 39.000 52.000 66.000
PG 7.5.2 Kamu yatırımlarındaki hammadde ihtiyacının karşılanması için agrega ikamesi olarak mermer artıklarının kullanıldığı proje sayısı (kümülatif) 0 10  15  20  25 
PG 7.5.3 Risk analizi çalışmalarının tamamlanarak risk grubu belirlenecek işletme izinli saha sayısı (kümülatif) 2.350 3.500  5.000  6.500  8.000  8.500 
PG 7.5.4 Kamu tarafından madencilik sonrası yeniden doğaya kazandırılma çalışmaları kapsamında dikilen ağaç sayısı (kümülatif) 500.000 1.050.000  1.650.000  2.300.000  3.000.000 3.750.000 
PG 7.5.5 Maden Bölgesi uygulamasının yaygınlaştırılması amacıyla ilan edilen “Maden Bölgesi” sayısı (kümülatif) 1