Stratejik Plan

MÜSTEŞAR SUNUŞU


Dinamik, değişimde öncü ve yenilikçi bir anlayış…
Fatih DÖNMEZ
Müsteşar
Ülkemizde, ekonomik gelişme ve artan refah seviyesinin sonucu olarak enerji sektörünün her alanında hızlı bir gelişim ve değişim olmaktadır. Bu kadar hızla gelişen ve değişen bir piyasa ortamı içerisinde Bakanlığımız; Bağlı, İlgili ve İlişkili Kuruluşları ile birlikte, enerji sektöründeki gelişmeleri dikkatle izlemekte ve bunun neticesinde Ülkemiz adına çok önemli uluslararası projeleri yürütmekte; Ülkemiz artan enerji talebi doğrultusunda enerji arz güvenliğimize yönelik politikaları belirleyerek enerji piyasalarının sürdürülebilir gelişimi sürecinde önemli bir etken olmaktadır.

Dünyanın ve Ülkemizin geleceğine yön verecek olan bu önemli çalışmaların stratejik yönetim anlayışı ile belli bir plan ve program dahilinde sürdürülmesi, Bakanlığımızın geleceğe yönelik vizyon ve stratejilerinin belirlenmiş olması verimliliği ve etkinliği artırarak kamu kaynaklarının en iyi şekilde kullanılmasını sağlayacak ve çalışmalarımızı sonuca ulaştırmada son derece önemli bir rol oynayacaktır. Bu bakış açısı ile güncellenen Bakanlığımız 2015-2019 Stratejik Planı’nda; 5018 sayılı Kanun çerçevesinde hazırlanan diğer stratejik planlardan farklı olarak gayemiz stratejik plan çerçevesinde yürütülecek tüm faaliyetlerin sürdürülebilirlik çerçevesinde, sektörün tüm katılımcılarının ve tüketicilerin konumunu güçlendirilerek gerçekleştirilmesine imkân sağlayacak amaç ve hedeflerin belirlenmesidir.

Stratejik planlar sadece bir diğer bürokratik belgeler bütünü değil, kamunun paydaşları ile iletişiminin en önemli parçalarından biridir. Bu sebeple geçtiğimiz sene içerisinde kamuoyuna arz ettiğimiz Milli Enerji ve Maden Politikaları stratejilerimiz de temel politika olarak planlarımızda yerini almıştır. Bu stratejik plan döneminde belki de daha önce hiçbir dönemde olmadığı kadar yerlilik politikaları, Ar-Ge vurgusu ön plana çıkmaktadır. Bakanlık olarak enerji politikalarını sadece bir emtia politikası olarak değil aynı zamanda da bir sanayi politikası olarak değerlendirmekteyiz.

Katılımcılık ilkesinin bir gereği olarak ilgili tüm kişi ve kurumlar ile aktif iş birliği içerisinde hazırlanan ve geleceğe yönelik amaç ve hedeflerimizi somutlaştırarak bir yol haritası niteliği kazanan Stratejik Planımızın güncellenmesi sürecine katkıda bulunan tüm personelimize ve paydaşlarımıza teşekkür eder, Bakanlığımıza ve Ülkemize hayırlı olmasını temenni ederim.