Stratejik Plan

Temel Değer ve İlkelerimiz

Şeffaflık

Faaliyetlerimizin, ilgili tarafların erişimine açık olarak gerçekleştirilmesi ve mevzuat çerçevesinde kamuoyunun bilgisine sunulması

Güvenilirlik

Faaliyetlerimizin, ulusal ve uluslararası alanda güvenilir ve itibarlı bir kurum olma hedefi doğrultusunda yürütülmesi

Çevreye Duyarlılık ve Yaşama Saygı

Faaliyetlerimizin çevresel sürdürülebilirlik ve yaşama saygı ilkeleri çerçevesinde yürütülmesi

Katılımcılık

Politika üretme süreçlerimizde paydaşlarımızın görüşlerinin, önerilerinin ve beklentilerinin azami olarak dikkate alınması

Yenilikçilik ve Öncülük

Ar-Ge çalışmalarının desteklenmesi ile birlikte yerli ve yeni teknoloji kullanımına öncülük edilmesi

Verimlilik

Bakanlığımıza tahsis edilen kamu kaynaklarının, verimliliği ve etkinliği sağlama amacı doğrultusunda kullanılması

Tutarlılık ve Öngörülebilirlik

Faaliyetlerimizin, orta ve uzun vadeli güvenilir öngörüler ışığında ve küresel gelişmeler doğrultusunda Ülkemiz menfaatleri gözetilerek kararlı bir şekilde yürütülmesi